top of page

About Momketing

จากประสบการณ์ในสายงาน BRANDING & MARKETING และการทำงานด้านที่ปรึกษา รวมเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี บวกกับประสบการณ์และความชื่นชอบในการเขียนที่มีมียาวนานกว่า 15 ปี 

 

พร้อมบทบาทการเป็น “คุณแม่” ที่หลงใหลในการเลี้ยงลูกแต่ไม่อยากละทิ้งการทำงาน จึงได้ก่อตั้งบริษัท มัมเก็ตติ้ง จำกัด ขึ้นมา เพื่อใช้ประสบการณ์ทั้งหมดของตัวเองในการเป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ แนะนำวางแผนด้านการตลาด ช่วยเหลือด้านงานเขียนเพื่อการสื่อสารแบรนด์ พร้อมอำนวยความสะดวกในงานด้านอื่นๆ แก่เจ้าของแบรนด์ 

 

ด้วยความมุ่งหวังที่อยากถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่มีมาเพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของเจ้าของแบรนด์ทุกท่านให้เจริญเติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป โดยเฉพาะธุรกิจ “แม่และเด็ก” ที่มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นในทุกปี จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ Insight ข้อมูลเชิงลึกจากคุณแม่ตัวจริงอย่าง MOMKETING เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างตรงจุด ตรงใจ สร้างความรู้จัก ไว้ใจ และเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของทุกครอบครัว

VARISA RAJATANAVIN (Mommy ICE)

FOUNDER

M O M M Y ' S   T A L K

ติดตาม คอนเทนต์และเรื่องเล่าที่น่าสนใจในสไตล์ PODCAST ได้ที่

YOUTUBE : MOMKETING

bottom of page